TRY TO INSPIRE

OVER ONS

Team Para Atletiek wil iedereen met een handicap uitdagen, leren hun grenzen te verleggen én te (her)kennen. TP/A heeft de ambitie uit te groeien naar een team met minimaal 15 atleten. Atleten met een ambitie. Atleten met een missie. Met de Paralympische Spelen als doel voor de een en een persoonlijk record voor de ander.

Wat kan wél en hoe gaan we dat bereiken
Nog steeds horen mensen met een handicap vooral wat ze niet (meer) kunnen. TP/A draait dat graag om: wat kan wél en hoe gaan we jouw persoonlijke doelen bereiken. Deze positieve benadering zorgt voor meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld van de sporters. Binnen maar zeker ook buiten de sport.

TP/A wil via haar kernwaarden dagelijks grensverleggendelkaar inspirerend en maatschappelijk betrokken iedereen met een handicap alle kansen geven om op zoek te gaan naar hun eigen (sportieve) grenzen. Try to be better than yesterday!

Sport is daarbij een middel. De benefits van het verkennen en verleggen van die grenzen liggen ver buiten de sport. Ontdekken wat je wél kunt, ervaren dat je zoveel meer kunt dan altijd tegen je gezegd is en je misschien zelf wel bent gaan geloven. De confrontatie aangaan met dingen die je (nog) niet kunt is een proces dat goed is voor iedereen en je sterker maakt.

TP/A heeft als doelstelling mensen te stimuleren om te gaan bewegen. Daarbij richten we ons specifiek op atletiek. Dit doen we vanuit de overtuiging dat atletiek (rennen, springen en gooien) de basis is voor alle sporten en daarmee een goede start is voor de overgang van revalidatie naar sportbeoefening.

Voor ons meerjarenbeleidsplan klik hier.

MISSIE EN VISIE

Team Para Atletiek wil iedereen met een handicap perspectief bieden op een leven met onbeperkte mogelijkheden midden in de maatschappij. TP/A wil door een handicap ingebeelde grenzen verleggen. We weten uit ervaring dat lessen uit de sport doordruppelen in het dagelijks leven. Atletiek is in zijn oervorm van bewegen daarbij een middel, maar zeker geen einddoel. Onbegrensd denken en vrijheid van bewegen is dat wel.

We richten ons hierbij op onalledaagse, maar voor ons vanzelfsprekende verbindingen, zoals die tussen top- en breedtesport en validen- en gehandicapten sport. We willen daarin een voorbeeldrol vervullen in Nederland. Kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap hebben hierbij onze speciale aandacht.

Wij zijn een professioneel para atletiek top- en breedtesport team en dienen als rolmodel, inspiratiebron en kenniscentrum.

TP/A wil zowel beginnende para atleten als top para atleten ondersteunen, begeleiden en trainen, zodat zij kunnen behoren tot de wereldtop. De beginnende atleet willen we de kans geven om een ‘normaal’ leven te leiden, door te sporten en ervoor te zorgen dat ze die kans pakken. Of je nu geboren bent met een lichamelijke beperking of deze krijgt na ziekte of een ongeval, er is vaak veel meer mogelijk dan je misschien in eerste instantie denkt! Wij willen daarbij helpen.

Meer bewegen en sporten geeft je de kans om de beperking aan te kunnen, om mee te doen, om erbij te horen en biedt een kans op een eigen toekomst! Sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Door sport sta je positiever en sterker in de maatschappij. Dat willen we je laten zien, maar je ook zelf laten ervaren.

KERNWAARDEN

Dagelijks Grensverleggend
Niets is onmogelijk, kansen zien is kansen creëren. We helpen jou bij het nemen van elke stap. En iedere stap is er één vooruit naar jouw persoonlijke doel!
We zijn levenslustig, doen alles met bezieling en krijgen energie van wat we doen. Iedere dag!

Elkaar Inspirerend
Iedere stap die onze atleten maakt betekent veel voor hem of haar en voor ons allemaal. Dat geeft energie en houvast om nog meer te willen kunnen. Natuurlijk zijn ook onze topsporters een stimulans en inspiratie voor velen. Maar juist de wisselwerking tussen iedereen geeft ons energie. Want IEDEREEN kan een rolmodel zijn!

Maatschappelijk Betrokken
We hebben in de praktijk veel geleerd. Zijn vaak gevallen, maar even zo vaak ook weer opgestaan. We leren elke dag. Deze kennis leggen we vast en maken we toegankelijk voor de maatschappij. Voor zowel de breedte- als de topsporters bieden we in Amsterdam coaching en trainingsfaciliteiten. In Nederland en daarbuiten geven we advies aan de breedte para atleten. We dragen onze boodschap uit, zijn kennismakelaar en kenniscentrum voor iedereen die zijn grenzen wil verleggen en meer wil bewegen.

Onze partners en suppliers

Team Para Atletiek wordt geholpen en ondersteund door partners (sponsors), suppliers en supporters. Wil jij als organisatie of als individu ook onze atleten helpen om hun dromen waar te maken? Join the Team!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Statutair gevestigd in Amsterdam
Jan Vrijmanstraat 47, 1087 MB Amsterdam
ABN-AMRO: NL 83 ABNA 0246737093
KvK: 69909326
RSIN: 858061715