Veilig Sportklimaat/ Vertrouwenscontactpersoon

Team Para Atletiek vindt het belangrijk dat iedereen zich op een prettige manier vrij kan voelen en een leven lang moet kunnen genieten van sport en bewegen. Daarom zetten wij in op een veilige beweeg- en sportomgeving. Hier vind je alle informatie waarmee wij gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aanpakken. Belangrijk daarvoor is een gevoel van veiligheid. Wij gaan er vanuit dat iedereen die bij Team Para Atletiek betrokken is sportief en respectvol met elkaar omgaat. Er mag nooit plek zijn voor ongewenst gedrag, zoals pesten, agressie, diefstal, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag of intimidatie. Onze Stichting volgt de aanbevelingen van de Atletiekunie, de gemeente Amsterdam, NOC/NSF en het Centrum Veilige Sport.

Wij verwijzen je daarom graag naar de website van de Atletiekunie waar je alle informatie hierover kan vinden:

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/veilig-vertrouwd-sporten/

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon bij Team Para Atletiek is Maurien Møller, zij is bereikbaar via: maurien.moller@teamparaatletiek.nl

——-

Waar veel mensen samen zijn en sporten, kan het voorkomen dat er in de onderlinge verhoudingen dingen soms bedoeld, dan wel onbedoeld anders gaan dan gewenst. Daarom heeft Team Para Atletiek een vertrouwenscontactpersoon om aandacht te kunnen geven aan ongewenste omgangsvormen en om voor iedereen vertrouwelijk en onafhankelijk beschikbaar te zijn voor meldingen.

De vertrouwenscontactpersoon heeft een onafhankelijke positie van Team Para Atletiek, en staat los van het bestuur, directie of atleten/ trainers/ coaches.

Een beroep op de vertrouwenscontactpersoon kan gedaan worden door iedereen die zich slachtoffer voelt van pesten, oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer/bestuurslid/commissielid, seksuele intimidatie, seksueel geweld, ongewenste omgangsvormen en andere vormen van machtsmisbruik. Leden of ouders/verzorgers van leden die zich niet zelf slachtoffer voelen maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenscontactpersoon.