Partner in the spotlight: Stichting Dowilvo

TP/A werkt samen met verschillende duurzame partners en in deze rubriek willen we graag onze partners belichten. We beginnen met Stichting Dowilvo, partner van het eerste uur. Sinds 2017 ondersteunt St. Dowilvo TP/A. Wie zijn zij, waar staan ze voor en wat is hun band met TP/A? Teamtalk sprak met Nettij Docter, voorzitter van het bestuur van St. Dowilvo.

 

Ontstaan en missie Dowilvo
De Doopsgezinde Stichting Dowilvo (Door Wilskracht Vooruit) is in 1964 opgericht. Oorspronkelijk verzorgde de Stichting zomerkampen (vanuit de doopsgezinde scouting) voor gehandicapte kinderen. Inmiddels is het doel het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke bloei van jeugd en/of jongeren, in het bijzonder ten aanzien van jeugd en/of jongeren met een beperking. Deze missie werd ook verbeeld door het bevertje in het logo, een dier dat steeds weer probeert te bouwen. Dowilvo is nu een vermogensfonds en een stichting zonder winstoogmerk, met ANBI status. De opbrengsten van het vermogen worden 100 % gebruikt voor ondersteuning van projecten en initiatieven voor jeugd en/of jongeren met een beperking, waarbij ook nog steeds speciale aandacht voor doopsgezinde activiteiten, zowel in Nederland als internationaal.
Het bestuur van Dowilvo bestaat inmiddels uit 5 leden, dat 3 x per jaar bij elkaar komt. Jaarlijks ontvangt het fonds gemiddeld 65 aanvragen, waarvan er vorig jaar 44 werden gehonoreerd. Er is per jaar 400.000 euro te besteden. Nettij Doctor: “Het kapitaal is ooit opgehaald door onze achterban, in de kerken, of geschonken door families die ons waardeerden van de kampen en andere activiteiten. Dit geld is goed belegd en het vermogen is enorm gegroeid. Het is heel dankbaar werk om dit als bestuur goed te besteden“. De aanvragen variëren van sportactiviteiten tot ‘De Liedjesfabriek’ en recent ook corona-gerelateerde projecten. Dowilvo ondersteunt ook diverse initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in o.a. Afrika en Oost-Europa.

Dowilvo en TP/A
Nettij Docter (80) is al heel lang betrokken bij Dowilvo, eerst via haar man, en sinds 2013 zelf als voorzitter van het bestuur. Toen de aanvraag van TP/A in 2017 binnenkwam, was er direct enthousiasme. Nettij: “ De missie van TP/A en Dowilvo sluit 1 op 1 op elkaar aan. Zo mooi om te zien wat er sindsdien al is gebeurd en wat het team/de sporters allemaal presteren!”. Nettij voelt zich sinds enkele jaren nog meer persoonlijk verbonden met het team para-atleten, omdat zij zelf in 2019 ook een beenamputatie heeft ondergaan. Ze is inmiddels ook drager van een C-leg prothese, na veel aandringen bij de verzekeringen, vanwege haar leeftijd. Vanuit de revalidatie in Heliomare is de prothese aangemeten waar Nettij heel erg blij mee is. Ook voor haar is de prothese onmisbaar in het dagelijkse leven. ”Als ik zie wat die jongelui er allemaal mee kunnen, dat geeft me gewoon een boost, heerlijk om te zien!“

Een duurzame partner
Dowilvo was de afgelopen jaren al partner van TP/A en heeft zich ook uitgesproken het team de komende jaren, in elk geval jaarlijks tot en met 2024 te ondersteunen. Daarna zou nog eenmalig verlenging mogelijk zijn. Nettij Docter vindt het heel jammer dat zij door o.a. corona het team/de atleten nog niet persoonlijk heeft kunnen ontmoeten. “Zodra het weer mogelijk is, kom ik kijken en uiteraard volg ik dit jaar TP/A op weg naar Tokyo zoveel mogelijk in de media en online!“